Paliativ fysioterapeutisk behandling

Paliativ fysioterapeutisk behandling

Palliativ fysioterapi er en lindrende blid fysioterapi, der ikke stiller krav til patienten.

Paliativ fysioterapeutisk behandling

Fysioterapeuten arbejder med sine hænder og gør brug af de mange fysioterapeutiske teknikker, med særlig vægt på alle former for massage, som kombineres med afspænding.
I hjemmet kan familien og plejepersonalet inddrages i rådgivningen omkring bedst mulig lindring på forskellige tidspunkter i forløbet. Fysioterapeuten kan være med til at øge bredden og kvaliteten i den lindrende indsats for det hele menneske.

Nogle af de fysioterapeutiske tilbud i hjemmet kan være rådgivning, samt behandling i forbindelse med:

  • Sove-og hvilestillinger
  • Åndenød
  • Træthed
  • Massage
  • Forstoppelse
  • Væskeophobninger (Behandling ad modum Tørsleff)
  • Afspænding
  • Bevægelse og motion
  • Samtale

 

Den palliative fysioterapi foregår oftest i hjemmet

Fysioterapeuten kommer i dit hjem, oftest først, når du ikke længere orker at tage til behandlinger på hospital eller på klinik.
Palliativ fysioterapi er helhedsorienteret i sin grundform og bestemmes af den aktuelle situation lige præcis den dag behandlingen skal gives. Den stiller ingen krav til patienten.

Efter en kræftsygdom med et typisk behandlingsforløb oplever mange mennesker følgesygdomme eller store forandringer i kroppen. Det kan være svært at kende sig selv igen både fysisk og psykisk.
Mange oplever uro og angst og bekymrer sig om fremtiden og uvisheden i hele situationen.
Andre oplever at være opslugt i en smertespiral, der løbende kræver øget medicinering.
Måske kan mønsteret brydes via behandlingen, da øget anspændthed kan give bedre udbytte af medicinen. Nogle føler, de får et pusterum under og efter behandlingen og føler øget velvære .

Det vil ofte give en bedre livskvalitet, om det så bare er for én dag ad gangen.

Fysioterapeuten varetager den palliative behandling for klinikken. Vi samarbejder med både Enhed for Lindrende Behandling under Horsens Sygehus og under Vejle Sygehus.

Læs mere om Enhed for Lindrende Behandling på Regionshospitalet Horsens

Læs mere om Palliativt Team på Vejle Sygehus i Kræftpatienternes Hus

Kontakt

Tørring Fysioterapi og Træning
Torvegade 10
7160 Tørring

Tlf. 75 80 19 07
info@toerringfysioterapi.dk