Frivillighuset i Tørring

Frivillighuset i Tørring kaldes også for Tørringhus

Frivillighuset i Tørring kaldes også Tørringhus og ligger midt i byen og danner rammen for en lang række af de lokale organisationer og grupper, som udøver frivilligt socialt arbejde

Kontakt

Tørringhus
Torvegade 10
7160 Tørring

Tlf. 20 86 65 96 (Formand Jørgen Ewers)

frivillighuset-i-tørring2

Formålet med Frivillighuset i Tørring

 • at skabe gode fysiske rammer om det frivillige sociale arbejde i lokalområdet
 • at give gode muligheder for koordinering af det frivillige sociale arbejde
 • at skabe gode rammer for samarbejde til gensidig inspiration for de forskellige organisationer og grupper
 • at give frivillige et netværk med mulighed for sammen at drøfte problematikker, muligheder og udvikling i relation til det frivillige sociale arbejde og dermed skabe et forum, som gennem dialog og samarbejde med kommunen har mulighed for at påvirke kommunens frivillighedspolitik

Hvem må bruge frivillighusets lokaler og hvad koster det?

Alle sociale organisationer eller grupper, som udøver frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens §18, kan låne lokalerne gratis.

Organisering

Frivillighuset ledes af et brugerråd, der p.t. repræsenteres af følgende organisationer og grupper, bl.a.:

 • Ældre Sagen
 • Røde Kors
 • Diabetesforeningen
 • Natteravnene
 • Kræftens Bekæmpelse
 • Folkekirkens Nødhjælp
 • Hjerteforeningen

frivillighuset-i-tørring3
Nysgerrig efter at vide mere?